முகப்பு
ரோகினி தினத்தில் புத்திர பாக்கியத்திற்கு நடந்த ஹோமம்.
முகப்பு

This Site is created and maintained by Ooothukkadu Temple. Any Illegal use / reproduction of the contents of the website is strictly prohibited.
Note: WE DO NOT HAVE ANY OTHER WEBSITE / BLOGS / PAGES
இணையதளத்தில் வெளியிடப்பட்டுள்ள படங்கள், 2013ல் புதுப்பிக்கும் பணிகள் தொடங்குவதற்கு முன் எடுக்கப்பட்டவை.
கோவில் வளாகத்திற்குள் புகைப்படம்/வீடியோ எடுப்பது தடைசெய்யப்பட்டுள்ளது.

https://AcadooGhostwriter.com